FAQ – Chatka Puchatka

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego przedszkola. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie w naszym FAQ.

Skróty

O przedszkolu

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Dzieci młodsze zapraszamy do naszego Klubu Maluszka Calineczka przy ul. Królowej Elżbiety 32

Nie ma takiego wymogu, przyjmujemy dzieci, które nie przeszły jeszcze treningu czystości. Niemniej jednak, dla komfortu małego przedszkolaka lepiej podjąć próbę odpampersowania, zanim rozpocznie swoją przygodę z przedszkolem.

Adaptacja to bardzo ważny czas w życiu małego człowieka i jego rodziców. W przypadku dzieci, które dołączają do istniejącej grupy – w pierwszym dniu zapraszamy dziecko na krótką chwilę, aby mogło się zapoznać z nowymi kolegami, koleżankami, zobaczyć salę oraz poznać swoją wychowawczynię. W przypadku nowopowstającej grupy organizujemy dzień otwarty w okresie wakacji, na który zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Na pogól na adaptację przeznaczamy pierwsze dni pobytu w przedszkolu – wówczas dzielimy grupę mniejsze podgrupy i zapraszamy w różnych godzinach, aby nauczyciele mieli możliwość poświęcić nowym dzieciom jak najwięcej czasu i uwagi.

Nie. Podana kwota jest ceną za pobyt dziecka w przedszkolu wraz ze wszystkim zajęciami dodatkowymi i atrakcjami na terenie przedszkola. Dodatkowe opłaty są dobrowolne i są to np. opłaty za: paczki mikołajkowe, wycieczki autokarowe, ubezpieczenie w przedszkolu, czy sesję zdjęciową.

W naszym przedszkolu zatrudniliśmy lektora języka angielskiego. Zajęcia języka angielskiego odbywają się codziennie w każdej grupie wiekowej. Dodatkowo – raz w tygodniu w każdej grupie odbywa się rytmika oraz zajęcia ruchowe/taneczne. W bieżącym roku są to: joga, Zumba, taekwondo, katecheza (dla chętnych 5-cio i 6-ciolatków).

Do naszej placówki mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez państwową poradnię psychologiczno-pedagogiczną
– ich stan zdrowia oraz poziom funkcjonowania umożliwia im pobyt w grupie ponad 20-osobowej
Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza kilkanaścioro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole zapewnia warunki do realizacji zajęć wskazanych przez poradnię – tj. Zatrudnia specjalistów oraz posiada gabinety terapii i salę integracji sensorycznej.